Hovrätten för Västra Sverige
 

Inställd huvudförhandling

Huvudförhandlingen i mål B 5303-19, angående bl.a. hets mot folkgrupp, har ställts in med anledning av utbrottet av coronavirussjukdomen covid-19.

Huvudförhandlingen skulle ha ägt rum mellan den 14 april och 4 maj 2020. Hovrätten planerar att i stället hålla huvudförhandling i målet under hösten 2020.