Domstolsverkets logotyp
 

Ökat antal ärenden rörande företagsrekonstruktion och konkurser vid tingsrätterna

Under vecka 13 uppnåddes det högsta antalet konkursärenden hos landets tingsrätter hittills i år. Totalt inkom 298 konkursärenden till tingsrätterna, motsvarande siffra för samma vecka i fjol var 244. Antalet är dock inte på anmärkningsvärt höga nivåer och minskade något under vecka 14. Det visar nya siffror från Domstolsverket.

Stockholms tingsrätt är landets största tingsrätt och den domstol som tar emot flest antal ansökningar om konkurser. Under vecka 13 tog Stockholms tingsrätt emot 20 procent av det totala inflödet av konkursärenden, dubbelt så många jämfört med snittet för övriga veckor i mars 2020. En motsvarande ökning som den i Stockholm kan inte ses hos alla tingsrätter och tilläggas bör att många tingsrätter normalt har ytterst få konkursärenden per vecka.

- Det var väntat att antalet konkurser skulle öka betydligt med anledning av pandemin och Stockholms tingsrätt är väl rustad för att ta om hand detta, säger Gudrun Antemar, lagman på Stockholms tingsrätt. Då många bolag har säte i Stockholm och staden också är drabbad av pandemin, är det inte heller överraskande att ökningen av ärenden är störst vid Stockholms tingsrätt, fortsätter Gudrun Antemar.

Antalet inkomna företagsrekonstruktioner uppvisar en större ökning. En normal vecka tar landets tingsrätter emot 5–10 ärenden per vecka. Under vecka 13 inkom 55 ärenden. De senaste veckornas ökning kan främst tillskrivas tingsrätterna i Solna och i Stockholm som fick in sammanlagt 34 ansökningar om företagsrekonstruktioner.

- Att det är företagsrekonstruktionerna som inledningsvis ökar mest förklaras troligen av att företag i flera branscher till följd av det rådande läget har drabbats av en akut likviditetsbrist. På domstolarna följer vi utvecklingen noga och ser till att konkurser och företagsrekonstruktioner handläggs i rätt tid och med hög kvalitet, avslutar Gudrun Antemar.