Domstolsverkets logotyp
 

Användning av videokonferens i förhandlingssal fortsätter öka

Användningen av videoteknik vid förhandlingar ökar stort. Ökningen tog fart ordentligt i vecka 12 och under vecka 19 genomfördes 3 093 videokonferenssamtal från förhandlingssalar runt om i landet. Förra året var motsvarande siffra 1 537. Det visar Domstolsverkets senaste statistik över hur coronapandemin påverkar domstolarna.

Tack vare tekniken kan domstolarna genomföra förhandlingar med parter på distans och därmed minska risken för smittspridning.

Under förra veckan inkom 8 171 mål till Sveriges Domstolar, motsvarande siffra 2019 var 8 258. 7 484 mål avgjordes under förra veckan, vilket kan jämföras med 7 760 samma vecka i fjol.

Samtidigt ställdes 29 procent av förhandlingarna vid Sveriges Domstolar in, vilket är på samma nivå som senaste veckorna, men ungefär tio procentenheter högre än normalt.

Under vecka 19 inkom 259 konkursansökningar till tingsrätterna, vilket är ungefär lika många som föregående år (275).

Antal inkomna företagsrekonstruktioner uppvisar en mer dramatisk ökning, från normalt 5–10 per vecka till 55 inkomna ärenden vecka 13. Antalet har därefter fortsatt vara på något högre nivåer än vanligt även om de två senaste veckorna visar på en återgång till ett mer normalt inflöde. Hittills i år har cirka 250 ansökningar om företagsrekonstruktion kommit in till tingsrätterna, det överlägset högsta under 2000-talet.