Domstolsverkets logotyp
 

Många avgjorda mål trots pågående pandemi

Domstolsverket publicerar varje vecka uppdaterad statistik över hur domstolarna påverkas av coronapandemin. Vi kan nu presentera statistik till och med vecka 18.

Inkomna och avgjorda mål

Målinflödet är fortsatt mycket högt vid domstolarna, så även under de veckor som primärt bedöms ha kunnat påverkas av rådande pandemi (mars och framåt). Vecka 18 inkom 6 161 mål till Sveriges Domstolar, samtidigt avgjordes 5 866 mål.

Företagsrekonstruktioner och konkurser

Antal konkurser har ökat de senaste åren och var 2019 de högsta sedan 2013. Under vecka 18 inkom 196 stycken vilket är i paritet med föregående år (189).

Antal inkomna företagsrekonstruktioner visar en större ökning, från normalt 5–10 per vecka till 55 inkomna ärenden vecka 13. Antalet har därefter fortsatt vara på något högre nivåer än vanligt, i vecka 18 inkom fem stycken.

Inställda förhandlingar

Vecka 18 ställdes ungefär 29 procent av alla förhandlingar inom Sveriges Domstolar in, knappt 700 stycken. Normalt ställs cirka 20 procent av förhandlingarna in vid landets domstolar, denna andel har den senaste tiden legat mellan 28–34 procent.

Videokonferenssamtal vid förhandlingar

Nya siffror visar att användningen av videoteknik vid förhandlingar ökat stort. Statistik visar att det varit en stor ökning av medverkan av parter via videoteknik i domstolarna. Ökningen tog fart ordentligt i vecka 12 då användningen steg märkbart. Veckorna därefter har antalet videomöten fortsatt att öka. Under vecka 18 genomfördes 2246 videokonferenssamtal från förhandlingssalar runt om i landet. Förra året var motsvarande siffra 1274.