Förvaltningsrätten i Uppsala
 

Voltaren T, 25 mg tablett, ska receptbeläggas från och med den 1 juni 2020

Mål: 7703-19
Förvaltningsrätten i Uppsala har kommit fram till att de säkerhetsrisker som är förknippade med läkemedel som innehåller diklofenak, vilket är fallet med Voltaren T, 25 mg tablett, medför att läkemedlet ska vara receptbelagt från och med den 1 juni 2020.

Läkemedelsverket ska så snart det framkommer något nytt som kan påverka klassificeringen av ett läkemedel, dvs frågan om ett läkemedel ska vara receptbelagt eller receptfritt, ompröva klassificeringen och, om det finns behov, ändra den.

Sedan 2013 har det varit känt att användning av läkemedel som innehåller diklofenak medför ökade risker för hjärt- och kärlsjukdomar vid långvarig behandling med höga doser. Ny forskning visar dock att riskerna kan framträda även vid lägre doser och kortare behandlingstid. Av den anledningen beslutade Läkemedelsverket att Voltaren T, 25 mg tablett, och två andra beredningsformer och styrkor av läkemedlet, ska vara receptbelagda från och med 1 juni 2020. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S överklagade beslutet.

På grund av ett processuellt fel undanröjer förvaltningsrätten nu Läkemedelsverkets beslut beträffande de två andra beredningsformerna och styrkorna. När det gäller Voltaren T, 25 mg tablett, håller rätten dock med om att utredningen i målet visar att allvarliga risker kan förknippas med användning av Voltaren T, 25 mg tablett, även vid låga doser och kort behandlingstid.

”De risker som nu identifierats i form av bl.a. hjärtsvikt, hjärtinfarkt och död kan inte, även om de till antalet inte är många, accepteras vid receptfri försäljning. Av den anledningen behöver läkemedlet tillhandahållas mot recept”, säger lagmannen Anna Maria Åslundh-Nilsson.

Rätten var enig.