logotyp

Bevistalan avseende dödligt våld vid Utmarksskolan

Mål: B 5105-20
Åklagarmyndigheten har idag inkommit med en bevistalan avseende en händelse den 30 mars 2020 vid Utmarksskolan i Göteborg där en ung pojke avled.

Åklagaren har gjort gällande att en minderårig person genom knivvåld orsakat pojkens död. Ansvarsyrkandet avser i första hand mord och i andra hand synnerligen grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott.

Förhandlingen i målet kommer hållas vid Göteborgs tingsrätt den 14 och 15 juli 2020 med start kl. 09.00.

Ansvarig handläggare:
Susanne Holmstedt, handläggarchef avdelning 5
Tel: 031-701 14 85