logotyp

Bevistalan avseende dödligt våld vid Utmarksskolan – meddelande av dom

Mål: B 5105-20, B 5448-20
Huvudförhandlingen i rubricerade mål har idag avslutats.

Dom kommer att meddelas den 29 juli 2020, kl. 11.00.

 

Ansvarig handläggare:
Handläggarchefen Susanne Holmstedt, avdelning 5
Tel: 031-701 14 85