logotyp

Bevistalan avseende dödligt våld vid Utmarksskolan – ny förhandlingstid

Mål: B 5105-20
Förhandlingstiden i målet avseende den bevistalan som åklagaren gav in den 30 juni 2020 har justerats.

Förhandlingen kommer hållas vid Göteborgs tingsrätt den 13 – 15 juli 2020, med start kl. 10.30 första dagen och kl. 09.00 övriga två dagar.

Ansvarig handläggare:
Handläggarchefen Susanne Holmstedt, avdelning 5
Tel: 031-701 14 85