logotyp

Bevistalan avseende dödligt våld vid Utmarksskolan m.m.

Mål: B 5105-20
Målet angående bevistalan som gavs in av åklagaren den 30 juni 2020 kommer att handläggas ihop med ett mål avseende rån på Utmarksskolan där en 16-åring har åtalats. Som tidigare meddelats kommer förhandlingen att hållas vid Göteborgs tingsrätt den 13 – 15 juli 2020. Förhandlingen kommer inte att vara offentlig utan den kommer att hållas inom stängda dörrar med stöd av 27 § lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

Den första förhandlingsdagen kommer yrkanden och inställningar att gås igenom, sakframställningar hållas och skriftlig bevisning presenteras. Förhör ska också hållas med den minderårige pojken samt med 16-åringen.

Dag två och dag tre, på förmiddagen, hålls vittnesförhör. Därefter hålls slutanföranden. Tingsrätten har planerat för att förhandlingen kommer att avslutas på eftermiddagen den 15 juli. Därefter kommer besked att lämnas om när det blir dom i målet.

Ansvarig handläggare 
Handläggarchefen Susanne Holmstedt, avdelning 5
Tel: 031-701 14 85

Ansvarig domare
Chefsrådmannen Anna Lantz
Tel: 031-701 11 71