Göteborgs tingsrätt
 

Rättegång om påstådda bedrägerier mot Centrala Studiestödsnämnden inleds tisdagen den 8 september 2020

Mål: B 4365-17
Åklagaren har väckt åtal mot ett flertal personer som påstås ha varit inblandade i omfattande bedrägerier mot Centrala Studiestödsnämnden.

Tisdagen den 8 september 2020 inleds rättegången mot 14 av de tilltalade personerna i målet. De tilltalade är inte frihetsberövade i målet. Rättegången beräknas vara avslutad den 17 februari 2021.

Faktaruta

Ansvariga i målet är följande:

Ansvarig handläggare
Domstolshandläggaren Emily Mark, avdelning 5
Tel: 031-701 14 05

Ansvarig domare
Rådmannen Johan Wilhelmsson (referent)
Tel: 031-701 10 46

Ordförande
Rådmannen Anna Witte

Protokollförare
Tingsnotarien Alexander Lindström