Hovrätten för Övre Norrlands logotyp
 

Dom i målet om mord på resecentrum i Boden

Mål: B 670-20
Hovrätten har i dag dömt två män för grov misshandel av en man som i december förra året blev misshandlad och knivhuggen till döds på resecentrum i Boden. Påföljden bestäms för de båda till fängelse 1,5 år.

Den ene mannen dömdes av tingsrätten för mord till 13 års fängelse. Den andre mannen dömdes av tingsrätten för grov misshandel till 3 års fängelse. Tingsrätten dömde ytterligare en man för grov misshandel och en man för medhjälp till misshandel.

Åklagaren överklagade domen och ville att även den man som dömdes för grov misshandel istället skulle dömas för mord. De två männen som överklagade domen ville att hovrätten skulle döma dem för misshandel istället för mord respektive grov misshandel.

Till skillnad från tingsrätten har hovrätten kommit fram till att ingen av männen kan dömas för mord.

Hovrätten konstaterar i domen att åtalet för mord i detta fall bygger på att åklagaren kan bevisa att det var just den av gärningsmännen som åklagaren påstår som utdelade knivhuggen.

­– Eftersom åklagaren inte har lyckats bevisa att det var den man som åklagaren utpekat och inte någon annan av de åtalade männen som utdelade knivhuggen kan ingen dömas för mord, säger hovrättspresident Erik Sundström.

Hovrätten har däremot ansett att det är bevisat att de båda männen gjort sig skyldiga till misshandel. Det är för den gärningen de två männen nu har dömts.

Misshandeln har varit grov då de två männen, tillsammans med en tredje som tingsrätten dömt för grov misshandel, visat särskild hänsynslöshet och råhet. Männen har i förväg planerat misshandeln och det har varit tre personer som utdelat sparkar och slag mot en person som blev helt överrumplad och saknade möjlighet att försvara sig.