Malmö tingsrätt
 

Kommun har gjort sig skyldig till rättsstridigt tvång

Mål: T 3880-18
Malmö tingsrätt har i dag förpliktat Vellinge kommun att betala skadestånd till två fastighetsägare i Höllviken efter att kommunen tvingat dem att gratis lämna ifrån sig mark till kommunen.

När fastighetsägarna skulle ansöka om bygglov i slutet av år 2012, meddelade kommunen att de först var tvungna att föra över en del av sin mark till kommunen utan ersättning. Fastighetsägarna skulle också själva stå för de kostnader som marköverföringen medförde.

Tingsrätten konstaterar att det varken i plan- och bygglagen eller i annan byggnadslagstiftning finns bestämmelser som medger att en kommun uppställer villkor av detta slag för att en enskild ska kunna beviljas bygglov, att villkoren därför har varit rättsstridiga och att kommunen har gjort sig skyldig till tvång enligt 29 § avtalslagen.

Tingsrätten konstaterar också att fastighetsägarna har lidit skada på grund av kommunens agerande, och att kommunen därför ska betala skadestånd till dem med nästan 80 000 kr. Kommunen ska även betala fastighetsägarnas rättegångskostnader i målet.