logotyp

Regeringens utnämningar

Regeringen har den 17 september 2020 utnämnt:
  • Karin Ahlstrand Oxhamre och Linda Kullberg att vara rådmän i Stockholms tingsrätt
  • utnämnt Per Lagervall att vara tekniskt råd i tingsrätterna
  • utnämnt Jari Hiltula att vara tekniskt råd i tingsrätterna
Så utnämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.