Dom från Migrationsöverdomstolen

Mål: UM 19571-19
Principen om unionsföreträde bedöms ha följts innan ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd med erbjudande om anställning.

Det förhållandet att en arbetsgivare har lämnat in ett yttrande från en facklig organisation under tiden som tjänsten var utannonserad innebär inte att annonseringen har avbrutits och att unionsföreträdet inte har respekterats.