logotyp

Huvudförhandlingsplan i synnerligen grovt narkotikamål

Mål: B 945-20
Fredagen den 23 oktober inleds huvudförhandling i mål som berör synnerligen grovt narkotikabrott. Förhandlingen beräknas pågå under 5 dagar i Skaraborgs tingsrätt.

Huvudförhandlingsplan

Dag 1 (23/10)
09.00-16.00 Yrkanden och sakframställan

Dag 2 (27/10)
09.00-16.00 Fortsatt sakframställan

Dag 3 (29/10)
09.00-16.00 Fortsatt sakframställan

Dag 4 (3/11)
Förmiddagen Förhör med tilltalade
Eftermiddagen Vittnesförhör

Dag 5 (4/11)
09.00 Vittnesförhör
10.00- Personalia och slutanföranden

Dag 6 (6/11)
Reservdag

 

Det kan förutses att huvudförhandlingen till övervägande del kommer att vara offentlig. Det kommer att finnas ett begränsat platser för åhörare. På grund av den pågående pandemin kommer antalet platser emellertid att vara ytterst begränsat. Det kommer att finnas begränsad möjlighet för journalister/massmedia att i förväg reservera plats. Vid intresse av att erhålla en plats i salen sker anmälan senast den 21 oktober till

Ange datum du önskar närvara vid förhandlingen samt dina kontaktuppgifter. Observera att endast journalister med giltigt presskort eller motsvarande dokumentation kan reservera plats. En journalist som vill reservera plats ska göra det senast den 21 oktober och får sedan information i särskild ordning om huruvida man fått plats.

Det är förbjudet att filma eller fotografera in i eller i rättssalen. Elektronisk utrustning, t.ex. mobiltelefoner, ska vara avstängd och undanstoppad i salen.

Säkerhetskontroll kommer att genomföras vid domstolens entré. Det är därför viktigt att åhörare kommer i god tid. Varje huvudförhandlingsdag kommer att börja kl. 09.00.

Beställningar av handlingar i målet

Beställningar av handlingar görs via

 

Ange B 945-20 i ämnesraden och därutöver vilka handlingar som önskas.