logotyp

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 8 oktober 2020 utnämnt

Gunilla Fransson och Anna Fondland Andersson att vara hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige

Lisa Löfberg och Caroline Rosengren att vara rådmän i Malmö tingsrätt

Christofer Gatenheim, David Longum Caldevik och Jon Holgersson att vara rådmän i Göteborgs tingrätt

Johan Rick att vara rådman i Förvaltningsrätten i Uppsala

Anna-Karin Larsson att vara hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Stockholm

Så utnämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.