logotyp

Prövningstillstånd meddelat i mål om lagen om tobak och liknande produkter

Mål: 2833-20

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller vilket underlag en kommun får kräva in från en sökande för att kunna pröva lämpligheten för tillstånd enligt 5 kap. 2 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.