Förvaltningsrätten i Stockholm
 

Googles rutin strider mot GDPR

Mål: 7565-20
Google har som rutin att informera webbansvariga när en sökträff har tagits bort från listan över sökresultat i enlighet med ”rätten att bli bortglömd”. Förvaltningsrätten har i en dom idag funnit att detta inte är tillåtet enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Rätten att bli bortglömd innebär att en enskild person har rätt att få en eller flera länkar till webbsidor med personuppgifter raderade från den lista över sökresultat som visas vid en sökning på personens namn.

Google anser att informationen till webbansvariga är nödvändig för ändamål som rör sökmotorleverantörers, webbansvarigas och internetanvändares grundläggande rätt till yttrande- och informationsfrihet.

Domstolen har däremot bedömt att Googles rutin att regelmässigt skicka information till webbansvariga utgör en behandling av personuppgifter som inte är förenlig med det ändamål för vilket uppgifterna ursprungligen samlades in, och att det inte heller finns någon rättslig grund för behandlingen.

- Domstolen har funnit att Googles rutiner kring begäranden att ta bort sökträffar strider mot dataskyddsförordningen, säger lagmannen Stefan Holgersson

Domstolen finner dock att den sanktionsavgift som har påförts på grund av Googles underlåtenhet att ta bort enskilda sökträffar utan onödigt dröjsmål ska sänkas väsentligt. Förvaltningsrätten sänker därför sanktionsavgiften från sammanlagt 75 miljoner kr till 52 miljoner kr.