Högsta förvaltningsdomstolens logotyp
 

Prövningstillstånd meddelat i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

Mål: 2078-20

Fråga om en kommuns beslut att helt eller delvis avstå från att kompensera fristående förskoleklasser och fritidshem för motsvarande kommunala verksamheters budgetunderskott på den grunden att underskott kvittas mot tidigare års överskott i kommunens egen verksamhet strider mot lag eller annan författning (Mål nr 2078-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3101-19).