Domstolsverkets logotyp
 

Frågor med anledning av pågående pandemi

Domstolarna och Domstolsverket får just nu många frågor från media och allmänhet om hur domstolarna kommer att hantera sin verksamhet efter regeringens information tidigare i veckan om begränsningar för allmän sammankomst.

En förhandling i domstol faller inte under lagstiftningen om allmän sammankomst. Varje domstol gör sin egen bedömning kring ordningsregler samt bedömer och beslutar vad som ska gälla på den egna domstolen. Domstolsverket hänvisar därför till berörd domstols webbplats för information och kontaktuppgifter.