logotyp

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Mål: 50-20
Undanröjt förhandsbesked om inkomstskatt.

Högsta förvaltningsdomstolen undanröjde Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisade ansökningen då det i målet aktualiserades bevis- och utredningsfrågor som inte lämpar sig för prövning inom ramen för ett förhandsbesked.

Bifogade filer