logotyp

Beslut i mål om rättsprövning

Mål: 3171-20
Ansökan om rättsprövning gällande beslut om att inte meddela föreskrifter om tillfälligt förbud mot skoterkörning enligt terrängkörningsförordningen.

Regeringens beslut att inte pröva ett överklagande av en kommuns beslut att inte meddela föreskrifter innefattar inte en prövning av de sökandes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i EKMR. Beslutet kunde därmed inte bli föremål för rättsprövning.

Bifogade filer