Mark- och miljööverdomstolen beslutar att pröva uppförandet av översvämningsskydd.

Mål: M 6552-20
Mark- och miljööverdomstolen beslutar att pröva målet om uppförande av översvämningsskydd m.m. i Höllviken, Ljunghusen, Skanör och Falsterbo i Vellinge kommun.

Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har gett tillstånd till Vellinge kommun att uppföra ett översvämningsskydd i Höllviken, Ljunghusen, Skanör och Falsterbo. Tillståndet har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen av Vellinge kommun, Länsstyrelsen, ett antal enskilda och några föreningar.

Mark- och miljööverdomstolen har gett prövningstillstånd i målet vilket innebär att målet tas upp till prövning av domstolen. Mark- och miljööverdomstolen påbörjar nu den skriftväxling m.m. som behövs för att målet ska bli klart för avgörande.