logotyp

Beslut i mål om inhibition i mål om elektronisk kommunikation

Mål: 103-21
Överklagande från Huawei avvisat

Högsta förvaltningsdomstolen har avvisat ett överklagande från Huawei i ett mål om inhibition enligt lagen om elektronisk kommunikation. Skälet för beslutet är att kammarrättens avgöranden enligt den lagen inte får överklagas.