Solna tingsrätt
 

Långa fängelsestraff för människorov och grov våldtäkt m.m. på Norra Begravningsplatsen i Solna

Mål: B 7860-20
Tingsrätten har idag dömt två män för människorov, grov våldtäkt, grov misshandel, rån, övergrepp i rättssak m.m. riktat mot två unga tonåringar som tvingats in på kyrkogården där de under nio timmar har fått utstå allvarlig misshandel, rån, utpressningsförsök och hot om våld under extremt förnedrande former.

Tingsrätten anser att det är bevisat att tonåringarna under kvällen och natten fått ta emot åtskilliga slag, bl.a. med en spade, sparkar och att de blivit knivstuckna. De har tvingats av sina kläder, bundits till fötter och armar, försetts med mun­kavel och tvingats ligga nakna i bl.a. gropar, täckta med pinnar. De har fått motta åtskilliga hot om att de skulle dö och begravas. En av ton­åringarna har utsatts för en grov våldtäkt när han låg på marken, naken, bunden och med munkavel och ögonbindel. Han har även bränts på axeln.

Tingsrätten har när det gäller händelsen på kyrkogården, med några få undantag, ansett att åklagarens påstående om vad som hänt, är bevisat. Rätten har dock rubricerat vissa gärningar något annorlunda än åklagaren. Det grova rånet har rätten ansett som två rån av normal­graden och åtalet för synnerligen grov misshandel har rätten bedömt som grov misshandel.

Åklagaren har också åtalat de båda männen för ett grovt rån i juli 2020 i Solna. I den delen har tingsrätten dömt 18-åringen för brottet, men ansett att bevisningen inte räcker för att döma 21-åringen. Omständig­heterna är klart försvårande vid rånet med användande av våld och en skarp pistol men inte tillräckligt kvalificerade för att rånet ska rubri­ceras som ett grovt rån, enligt rätten.

Den 21-årige gärningsmannen döms till fängelse i 9 år och 18-åringen till fängelse i 5 år och 6 månader. Fängelsestraffets längd reduceras för 18-åringen på grund av hans ålder.

Chefsrådmannen Lena Hjelmtorp säger att tonåringarnas berättelser har varit starka, mycket trovärdiga och tillförlitliga samt har fått starkt stöd av de fynd och den tekniska bevisning som åklagaren presenterat.

De tilltalade ska också betala skadestånd till tonåringarna och 18-åringen till de andra målsägandena.