logotyp

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Mål: 4421-20
Undanröjt förhandsbesked om inkomstskatt

Högsta förvaltningsdomstolen undanröjde Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisade ansökningen då det i målet aktualiserades bedömningar av utrednings- och beviskaraktär som inte lämpar sig för prövning inom ramen för ett förhandsbesked.

Bifogade filer