logotyp

Prövningstillstånd meddelat i mål om folkbokföring

Mål: 5981-20
Fråga om vilken betydelse en tingsrätts beslut att ett barn ska bo hos en av föräldrarna har vid bedömningen av var barnet ska vara folkbokfört. (Mål nr 5981-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3388-20).