Norrköpings tingsrätt
 

Rättegång om skjutningar i Norrköping

Mål: B 308-20, B 1198-20
Rättegång om skjutningar i Norrköping hålls vecka 14-20 2021

Åklagaren har idag väckt åtal mot totalt 6 personer för bl.a. mord och försök till mord den 9 april 2020 samt mord och framkallande av fara för annan den 5 december 2019 i Norrköping. Bevisningen innefattar bl.a. krypterad kommunikation, s.k. Encrochattar.

Huvudförhandlingen i målet kommer att inledas vecka 14 och beräknas vara avslutad vecka 20. En preliminär huvudförhandlingsplan kommer att färdigställas inom kort. Information om specifika dagar och den närmare planeringen kommer att ges i ett senare pressmeddelande. Huvudförhandlingsplanen kommer att finnas tillgänglig att beställa från tingsrätten.

Huvudförhandlingen kommer att äga rum i säkerhetssalen på Linköpings tingsrätt. Det kommer även att finnas en sidosal på Norrköpings tingsrätt med bild- och ljudöverföring från rättssalen. Åhörarplatser avsedda för allmänheten kommer att vara starkt begränsade med hänsyn till antalet inblandade personer och den pågående pandemin. Säkerhetskontroll kommer att genomföras vid entréerna till Linköpings tingsrätt och Norrköpings tingsrätt.

För att beställa material se kontakter. Ange tydligt vilket material som önskas. Eftersom förundersökningsprotokollen med bilagor är mycket omfattande kan dessa inte skickas per e-post. Stämningsansökan och förundersökningsprotokollen kommer därför att finnas i tingsrättens expedition i digital form lagrade på USB-minnen. En kostnad om 120 kronor tas ut per USB-minne.