logotyp

Den muntliga förhandlingen i mål om 5G-tillstånd är avslutad

Mål: 24231-20, 2378-21
Förvaltningsrätten i Stockholm har den 21–23 april 2021 hållit muntlig förhandling i två mål som rör 5G-tillstånd. Parterna i målen är Huawei Technologies Sweden AB och Post- och telestyrelsen.

Rätten har beslutat om fortsatt skriftväxling i målen. Post- och telestyrelsen har beretts tillfälle att komma in med ett skriftligt yttrande senast den 7 maj 2021.

Därefter kommer domstolen att ta ställning till den fortsatta handläggningen av målen.