logotyp

Prövningstillstånd meddelat i mål om aktivitetsstöd

Mål: 6783-20
Aktivitetsstöd; fråga om det föreligger särskilda skäl för att bevilja ersättning för tid längre tillbaka än månaden före ansökningsmånaden. (Mål nr 6783-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3856-20)