Norrköpings tingsrätt
 

Dom i mål om skjutningar i Norrköping

Mål: B 308-20, B 1198-20
Tingsrätten har idag meddelat dom i två mål som bl.a. gäller två mord och framkallande av fara för annan den 5 december 2019 i Norrköping samt ett mord och ett mordförsök den 9 april 2020 i Norrköping.

Sex personer har varit åtalade för mordet och mordförsöket i april 2020 och fyra av dessa har även varit åtalade för morden i december 2019.

Tingsrätten har i domen dömt samtliga sex tilltalade för mordet och mordförsöket den 9 april 2020. För fyra av dem har påföljden bestämts till livstids fängelse och för två av dem till fängelse i 16 år.

Tingsrätten har i domen ogillat åtalet för mord och framkallande av fara för annan den 5 december 2019 eftersom åklagarna inte kunnat bevisa att de tilltalade har organiserat, planerat och genomfört skjutningen på det sätt som åklagarna påstått i åtalet.

I målen har åklagarna åberopat omfattande skriftlig bevisning i form av krypterad kommunikation, s.k. encro-chattar, av vilka det framförallt framgått hur mordet och mordförsöket den 9 april 2020 har organiserats, planerats och genomförts. Tingsrätten har i domen kommit fram till att EncroChat-materialet ska tillåtas som bevisning och att det i målen går att dra tillförlitliga slutsatser av materialet, framförallt på grund av den stora mängden meddelanden och den detaljerade information som framgått däri. Innehållet i encro-chattarna har också när det gäller händelsen den 9 april 2020 i mycket stor omfattning bekräftats av annan bevisning som åklagarna åberopat, till exempel innehåll i och positioneringar av mobiltelefoner, spaningsiakttagelser och beslag.