logotyp

Prövningstillstånd meddelat i mål om gravrätt enligt begravningslagen

Mål: 2667-21
Fråga om under vilka förutsättningar fler än den först antecknade gravrättsinnehavaren kan antecknas som gravrättsinnehavare till en grav. (Mål nr 2667-21, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1677-20).