Göteborgs tingsrätt
 

Rättegång om påstått våldsamt upplopp inleds tisdagen den 13 juli 2021

Mål: B 9101-21
Åklagaren har den 24 juni 2021 väckt åtal mot elva personer som påstås ha deltagit i våldsamt upplopp i Hjällbo fredagen den 28 maj 2021. Rättegången inleds tisdagen den 13 juli 2021 och pågår under fyra dagar.

Om huvudförhandlingen

Tisdagen den 13 juli 2021 inleds huvudförhandlingen mot elva tilltalade personer varav tio är frihetsberövade. Huvudförhandlingen pågår under fyra dagar. En preliminär huvudförhandlingsplan med närmare information om vad som kommer att ske respektive förhandlingsdag finns tillgänglig vid tingsrätten, se nedan under beställa material.

 

Med hänsyn till pågående pandemi och antalet inblandade aktörer kommer antalet åhörarplatser att vara kraftigt begränsat. Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för anhöriga och media som föranmält sig och informerats i särskild ordning om att de fått plats.

 

Alla åhörare ombeds vara på plats i god tid innan förhandlingen påbörjas.

 

Representanter för media som önskar närvara ombeds anmäla sig senast den 12 juli 2021 kl. 11.00 till avdelning1tgg@dom.se. Först till kvarn gäller.

 

Beställa material

För att beställa material kontakta avdelning1tgg@dom.se. Skriv ”B 9101-21” i rubriken och ange tydligt vilket material som önskas.

Stämningsansökan och den preliminära huvudförhandlingsplanen kan skickas per e-post.