logotyp

Konsult döms till tre års fängelse för spioneri

Mål: B 18657-20
Tingsrätten har idag dömt en 47-årig man till tre års fängelse för spioneri för att han anskaffat och lämnat ifrån sig företagshemligheter från lastbilstillverkaren Scania till en rysk ambassadtjänsteman. Mannen, som nekat till brott, var även åtalad för att ha gjort motsvarande med hemliga uppgifter från personbilstillverkaren Volvo men i den delen har tingsrätten frikänt honom.

Den 47-årige mannen är civilingenjör och har arbetat som konsult för Volvo personvagnar under 2016-2017 och från februari 2018 till dess han greps den 26 februari 2019 för Scania. Under 2016 fick den nu dömde mannen kontakt med en rysk ambassadtjänsteman och de två började därefter träffas med viss regelbundenhet fram till dess mannen greps vid ett möte med ambassadtjänstemannen på en restaurang i centrala Stockholm.

Tingsrätten har kommit fram till att mannen kopierat hemlig information från både Volvo och Scania och överfört denna på bl.a. USB-minnen som han sedan överlämnat till den ryske ambassadtjänstemannen samt att han varit fullt medveten om att de uppgifter han lämnat skulle komma Ryssland till del. Vid mötena med ambassadtjänstemannen har mannen regelbundet mottagit kontanter, pengar som tingsrätten anser utgjort ersättning för den information som lämnats. För att kunna dömas för spioneri krävs att Sveriges säkerhet kan skadas om uppgifterna kommer främmande makt till del. Tingsrätten har bedömt att så är fallet beträffande uppgifterna som mannen inhämtat från Scania medan det däremot inte styrkts att det är så beträffande uppgifterna från Volvo.

Förutom fängelsestraffet har tingsrätten beslutat om att 27 800 kr i kontanter som den dömde hade på sig vid gripandet och som han erkänt att han fått från ambassadtjänstemannen, ska förverkas eftersom pengarna bedömts vara ersättning han fått för spionaget. Tingsrätten har också belagt mannen med reseförbud och ålagt honom att lämna ifrån sig sitt pass.

Om förhandlingen

Rättegången pågick under tre dagar och har i stor utsträckning hållits bakom stängda dörrar pga. sekretess till skydd för bl.a. Sveriges försvar och säkerhet. Detta gäller särskilt sådana uppgifter som handlar om vilken skada som kan uppkomma för Sveriges säkerhet om den information mannen hanterat visas för främmande makt. Av det skälet är de mer konkreta uppgifterna om vilken information som överlämnats liksom tingsrättens bedömning av möjlig skada för Sveriges säkerhet, redovisade i en hemlig domsbilaga. Det är bara åklagaren, den dömde och hans försvarare som får del av denna handling.