Högsta förvaltningsdomstolens logotyp
 

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om statlig ersättning för asylsökande

Mål: 3291-21
Fråga om Migrationsverket i ett mål om statlig ersättning för asylsökande har haft ställning som motpart och därmed rätt att föra talan mot domstols dom sedan domstolen, efter överklagande av en kommun, har ändrat Migrationsverkets beslut. (Mål nr 3291-21, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3459-20).