Högsta förvaltningsdomstolen
 

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

Mål: 655-20
Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Länk till den engelskspråkiga webbplatsen: