logotyp

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 11 november 2021:
  • utnämnt Torbjörn Johansson att vara tekniskt råd i Svea hovrätt
  • anställt Jon Karlsson och Sofie Sundström på en tidsbegränsad anställning som hovrättsråd i Hovrätten för Övre Norrland
Så utses domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden.

Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem.

Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.