Högsta förvaltningsdomstolens logotyp
 

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt

Mål: 511-21
Fråga om det har skett en omsättning för vilken konkursboet är skattskyldigt till mervärdesskatt.(Mål nr 511-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2709-20)