Göta hovrätt
 

Mordet på resecentrum i Linköping – Hovrätten fastställer tingsrättens dom

Mål: B 3480-21
Den 40-årige mannen dömdes i oktober av Linköpings tingsrätt för mord och grovt olaga hot till livstids fängelse och utvisning. Han överklagade domen och begärde att hovrätten skulle besluta om ett tidsbestämt straff och upphäva utvisningen.

Den åtalade mannen accepterade således att dömas för mord till ett långt fängelsestraff. Han ansåg däremot att gärningen inte var så allvarlig att påföljden borde bestämmas till fängelse på livstid.

Hovrätten har dock nu dömt på samma sätt som tingsrätten gjorde.

  • Straffet på livstid fängelse motiveras främst med att mannen begick mordet med avsiktsuppsåt mot en närstående målsägande, samt att brottet präglades av planering och ett kraftigt övervåld, säger hovrättens ordförande, Martin Andersson.

Hovrätten anser i likhet med tingsrätten att mannens psykiska ohälsa inte har varit sådan att straffet bör sättas ned.

Trots att den åtalade mannen har bott länge i Sverige och också har sina barn här, delar hovrätten tingsrättens uppfattning att det finns synnerliga skäl för att utvisa honom ur landet.