Högsta förvaltningsdomstolens logotyp

Prövningstillstånd meddelat i mål om omvårdnadsbidrag

Mål: 5922-21
Omvårdnadsbidrag. (Mål nr 5922-21, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1313-21).