Högsta förvaltningsdomstolens logotyp

Prövningstillstånd meddelat i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

Mål: 4120-21
Fråga om betydelsen av en kommuns beslut att i sin integrationsplan ange att den inte accepterar att barn bär huvudduk i förskola och grundskola i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter. (Mål nr 4120-21, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 7172-20).