Högsta förvaltningsdomstolen
 

Prövningstillstånd meddelat i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

Mål: 4266-21
Fråga om en kommuns beslut att inte tillåta huvudduk, burka, niqab och andra klädesplagg som har till syfte att dölja elever och personal i förskola och grundskola strider mot grundläggande fri- och rättigheter. (Mål nr 4266-21, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 7171-20)