Högsta förvaltningsdomstolen
 

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenning

Mål: 5070--5071-21
Vilken utredning som krävs för att den försäkrades arbetsförmåga ska anses vara nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom (Mål nr 5070-21 och mål nr 5071-21, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1349-20 och mål nr 1350-20).