Göteborgs tingsrätts logotyp

Måndagen den 4 April 2022 inleds huvudförhandlingen i brottmålet mot Römosseskolans tidigare ledning

Mål: B 11357-21
Målet rör två personer som står åtalade för bl.a. grova bokföringsbrott. En av dessa är åtalad även för grov förskingring av 12,1 miljoner kronor.

Åklagaren har åtalat två personer som haft ledande befattningar i organisationerna bakom Römosseskolorna i Göteborg. Huvudförhandlingen kommer att pågå i sex dagar och flera personer som har arbetat med och för skolorna kommer att höras som vittnen. Målet rör även frågorna om näringsförbud mot de som är åtalade och företagsbot för föreningen och bolaget bakom skolorna.

Så beställer du material och bokar plats i salen

Tingsrätten har reserverat ett antal platser för media i huvudförhandlingssalen. För att få ut material eller boka en av dessa platser ska du kontakta ansvarig handläggare i målet

Marika Arvidsson
031-743 62 43
marika.arvidsson@dom.se

Faktaruta

Näringsförbud är ett straff som innebär att en fysisk person som begått ett brott inte får ägna sig åt näringsverksamhet under en viss tid.

Företagsbot är ett straff riktat mot en juridisk person som innebär att t.ex. ett bolag eller en förening får betala pengar till följd av brott som en företrädare för denna organisation har begått.