Göteborgs tingsrätt
 

Dom i brottmålet mot Römosseskolans tidigare rektor

Mål: B 11357-21
Tingsrätten har idag dömt två personer som verkat i företag kopplade till Römosseskolan för grova bokföringsbrott. Den 55-årige man som tidigare var rektorn för Römosseskolan döms även för grov förskingring av mer än 12 miljoner kronor.

Den tidigare rektorn för Römosseskolan döms till fängelse i fyra år och sex månader för grov förskingring och flera grova bokföringsbrott. Den 38-årig kvinna som agerat tillsammans med honom döms för flera grova bokföringsbrott till villkorlig dom och samhällstjänst.

Tingsrätten har även ålagt mannen och kvinnan näringsförbud och beslutat att det bolag som utfärdat fakturorna ska utge en miljon kronor i företagsbot. Föreningen bakom Römosseskolan slipper dock utge någon företagsbot eftersom tingsrätten anser att det skulle drabba föreningen onödigt hårt.

–Den tidigare rektorn tyckte att det var en bra idé att låta sitt bolag fakturera Römosseskolan för IT-tjänster och använda pengarna till bland annat projekt i Somalia. Problemet är att arbetena inte utfördes säger Robert Eneljung, rådman och juristdomare i målet.

Näringsförbud och företagsbot

Näringsförbud är ett straff som innebär att en fysisk person som begått ett brott inte får ägna sig åt näringsverksamhet under en viss tid.

Företagsbot är ett straff riktat mot en juridisk person som innebär att t.ex. ett bolag eller en förening får betala pengar till följd av brott som en företrädare för denna organisation har begått.