logotyp

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 19 maj 2022 utnämnt:
  • Bob Nilsson Hjorth att vara hovrättslagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge
  • Magnus Wiklund att vara lagman i Ångermanlands tingsrätt
  • Ulrika Melin att vara lagman i Förvaltningsrätten i Karlstad
  • Magnus Hermansson att vara chefsrådman i Nacka tingsrätt, mark- och
    miljödomstolen
  • Dag Cohen att vara chefsrådman i Lunds tingsrätt
Så utnämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden.

Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.