Högsta förvaltningsdomstolens logotyp
 

Prövningstillstånd meddelat i mål om offentlig upphandling

Mål: 766-22
Offentlig upphandling; fråga om ett krav, vilket innebär automatiskt förkastande av ett anbud som innehåller ett negativt delpris, står i strid med upphandlingslagstiftningen (Mål nr 766-22, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1803-21).