Malmö tingsrätt
 

Fortsatt huvudförhandling i målet om mord på Latinskolan den 21 mars 2022

Mål: B 3113-22
Utlåtandet från den rättspsykiatriska undersökningen har inkommit. Enligt det bedöms den tilltalade inte lida av någon allvarlig psykisk störning och bedöms inte heller ha begått gärningarna under påverkan av en allvarlig psykisk störning.

Den fortsatta huvudförhandlingen hålls den 29 augusti 2022 kl. 10.00. Förhandlingen hålls i sal 52, Rättscentrum, Porslinsgatan 4A, Malmö med möjlighet till medseende och medlyssning i sal 4 på Malmö tingsrätt, Kalendegatan 1, Malmö.

Utlåtande från Rättsmedicinalverket

Den 28 juli 2022 fann tingsrätten att det förelåg övertygande bevisning om att den tilltalade hade gjort sig skyldig till mord i två fall. Tingsrätten beslutade att han skulle genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. 

Utlåtande från Rättsmedicinalverket har nu inkommit. Enligt utlåtandet bedöms den tilltalade inte lida av någon allvarlig psykisk störning och han bedöms inte heller ha begått gärningarna under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Enligt utlåtandet saknas därmed medicinska förutsättningar för rättspsykiatrisk vård. De närmare uppgifterna i undersökningen omfattas av sekretess. För den som vill ta del av den offentliga delen av yttrandet hänvisas till avd3.malmo.tingsratt@dom.se. 

Fortsatt huvudförhandling

Den 29 augusti 2022 kl. 10.00 hålls fortsatt huvudförhandling i målet. Förhandlingen hålls i sal 52, Rättscentrum, Porslinsgatan 4A, Malmö med möjlighet till medseende och medlyssning i sal 4 på Malmö tingsrätt, Kalendegatan 1, Malmö.

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i sal 52. Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för nära anhöriga och media. Presslegitimation krävs för media. Föranmälan sker till säkerhetsskyddschefen Ulf Cederborg genom e-post till ulf.cederborg@dom.se senast kl. 18.00 den 28 augusti 2022.

För allmänheten kommer det att finnas åhörarplatser i sal 4 på Malmö tingsrätt, Kalendegatan 1 med bild- och ljudöverföring från rättssalen. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser.

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll genomförs vid tingsrättens entré. Vid kontrollen får alla besökare passera en metalldetektorbåge. Väskor och andra medhavda föremål kontrolleras genom att de körs genom en röntgenmaskin. Kontrollen underlättas ju färre föremål någon har med sig. Om möjligt undvik att ta med större väskor. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning uppstå vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att vara på plats i god tid.

Ordningsregler

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen eller sidosalen under förhandlingen. Kameror eller mobiltelefoner som medförs in i rättssalen eller sidosalen ska vara avstängda och undanstoppade.

Ordföranden kommer vid förhandlingens början lämna besked om medias möjlighet att göra ljudupptagningar. Ordföranden kan vid samma tidpunkt komma att meddela ytterligare ordningsregler.

Tingsrätten kan under förhandlingen besluta att delar av den ska hållas inom stängda dörrar. Om så görs får inte allmänheten närvara under dessa delar. 

Övrigt

För beställningar av handlingar hänvisas till avd3.malmo.tingsratt@dom.se.

För praktiska frågor om förhandlingen bör kontakt i första hand tas med säkerhetsskyddschefen Ulf Cederborg.