Hovrätten för Västra Sveriges logotyp

Hovrätten skärper fängelsestraffet i mål om grova våldtäkter på ett äldreboende i Lerum

Mål: B 4828-22
Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål där en man stått åtalad för bl.a. grova våldtäkter mot boende på ett äldreboende i Lerum.

Tingsrätten dömde mannen för bl.a. grov våldtäkt vid 19 tillfällen och för grovt sexuellt tvång vid 5 tillfällen samt bestämde påföljden till fängelse i 7 år och 6 månader. Tingsrätten ogillade ett åtal för kränkande fotografering och ett åtal för grovt förtal. Samtliga parter överklagade tingsrättens dom.

Hovrätten ändrar tingsrättens dom bl.a. på så sätt att hovrätten dömer mannen även för grovt förtal. Hovrätten anser att den samlade brottsligheten motiverar ett strängare straff än det som tingsrätten dömde ut och skärper därför straffet till fängelse i 8 år och 6 månader.

Hovrätten är enig i sin dom.

Förkortad expeditions- och telefontid

Observera att fredagen den 30 september är hovrättens expeditions- och telefontid förkortad till kl. 15.00.