Uppgift om certifiering var ett miljöpåstående vars innebörd måste preciseras i marknadsföringen

Mål: PMT 1782-21

I mål om ifrågasatt otillbörlig marknadsföring av hud- och hårvårdsprodukter har Patent- och marknadsöverdomstolen bedömt att hänvisningar till miljömärkningar/miljöcertifieringar skapar intrycket att varorna har en positiv inverkan på miljön eller i vart fall lägre miljöpåverkan än andra varor. Det utgör därför miljöpåståenden. Det kan i vissa fall vara motiverat att i marknadsföring hänvisa till en certifiering utan ytterligare preciseringar, men som huvudregel måste märkningens innebörd eller betydelse klargöras för konsumenten. Näringsidkaren har i det här fallet inte visat att konsumenterna har fått sådan information. Marknadsföringen har därför ansetts vilseledande och otillbörlig.